రాజకీయ రంకు నిషాలో బొంకిన రాజకీయానిదే విజయం….

0
86
Spread the love

రాజకీయ రంకు నిషాలో బొంకిన రాజకీయానిదే విజయం….

2011 లో 35 సంవత్సరాల దారుణ పాలన నుంచి విముక్తి పొందిన బెంగాలు, నుయ్యిలో నుంచి గొయ్యిలో పడిందా…
ఎర్ర ఎర్రోళ్ళు వెర్రి గొర్రెలుగా మారారా?

కొన్ని వేలమంది ఎర్ర వెర్రోళ్లను వూచ కోత కొస్తే కిక్కురుమనకుండా పడి వున్న ఎర్రఎర్రోళ్ళు సిగ్గు, శరము, చీము, నెత్తురు మరచి దీదీ కి జైకొట్టి చారిత్రిక తప్పిదమే చూశారుగా.

అప్రతిహతంగా 35 సంవత్సరాలు ప్రజల ప్రాణ మానాలతో చెలగాటం ఆడిన ఎర్రరంగు పూర్తిగా వెలిసి పోయిందిగా.

మాకు కేడర్ వున్నది, మేము దమ్మున్న వాళ్ళం అన్న ఎర్ర నేతల చేతిలో వారి కేడర్ బలి పశువుగా మారి దీదీ పాదాలచెంత తలపెట్టే పరిస్థితి కల్పించారుగా.

మీకు ఏరకమైన అర్హత వుంటుంది ప్రజా చైతన్యం తేవడానికి.

సిగ్గు లేదు, లజ్జలేదు, ఎర్రరంగు అంటూ మానాన్ని అమ్ముకునే చవట సన్నాసులు మీరు అని జనం అనుకోవడం లేదా?

దేశంలో హిందువులు 80 శాతం ఉంటే, కేవలం అధికారాన్ని నిలుపుకోవడమే ధ్యేయంగా విదేశీ మతాల కాళ్ళసందున దూరి మీరు సాధించింది ఈదేశంలో మీ పలుకుబడి జీరో కి జార్చడమేగా.

సిగ్గు సిగ్గు ఇపుడు దీదీ కాళ్ళక్రింద మీ బతుకు, తూ మీ బతుకు చెడ అని ప్రజలు మిమ్ముల ఊసేశారుగా…

కాంగ్ ఒక ట్రాన్సజెండర్, అమ్మో వారి పరువు తీయకూడదు వారికన్నా తక్కువే.

వీరిశరీరంలో ఇప్పుడు కేవలం ప్రజల ఉమ్ము మాత్రమే మిగిలింది. చీము, నెత్తురు ఎప్పుడో హరించుకు పోయింది. డబ్బులు ఇస్తే చాలు ఏదైనా అమ్ముకోడానికి సిద్ధమే వీరు.

గత పది సంవత్సరాలుగా దుర్గా పూజలు ఆపాలి, జై శ్రీరాం అనకూడదు…

హిందువులు కేవలం మాకాలికింద బతకాలి.

ఈదేశంలో భాగమైన బెంగాలులో కేవలం తీవ్రవాద ముస్లిములు మాత్రమే మనుషులు.

భారత మాతకు జై అన్నవాడిని వెంటపడి చంపుతున్న ఈ హంతకులు.

మొగలాయి కాలంలో హిందువుల హననం చూశాము. ఇప్పుడు మరలా అదే తంతు.

ప్రజాస్వామ్యము, రాజ్యాంగము అని ఇంక ఈ దేశంలో ఎవరైనా అరిస్తే వారి అం..లు కోసి ఉప్పుకారం పెట్టాలి…

బెంగాలులో ఆటవిక ముక్కల దాడిలో మరణించిన, మరనిస్తున్న నాహిందూ సోదరులకు శ్రీరామరక్ష కావాలని ఆదేవదేవుని ప్రార్ధిస్తూ…

ANASUYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here